Республика Узбекистан  присоединившись к Нью-йоркской конвенции О признании  и  исполнении иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года, обязалась признавать и исполнять арбитражные решения  отдельных арбитров и арбитражных органов других государств.

На основании Указа Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова О дальнейших мерах совершенствования правовой защиты субъектов предпринимательства, был  принят и   вступил  в силу закон О третейских судах с 1 января 2007 г.
Ассоциация Третейских судов Узбекистана зарегистрирована 5 мая 2009 года Министерством юстиции Республики Узбекистан в качестве негосударственной - некоммерческой организации.


 

  • Американская Арбитражная Ассоциация
  • Французская АрбитражнаяАссоциация
  • Международный Центр Альтернативного Разрешения Споров (Индия)
  • Международный Арбитражный Центр Гонконга
  • Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия
· Японская Коммерческая Арбитражная Ассоциация
· Ассоциация Международного Арбитража (Бельгия)
· Национальный Арбитражный Суд Варшавы
· Европейская Арбитражная Палата
· Международная Арбитражная Палата Сингапура
· Торговая Палата Республики Казахстан
· Министерство внешней экономической деятельности, инвестиций и торговли
· OSCE, JICA, Fredric Ebert

Мақола

Ўзбекистон мустақилликка эришган кундан бошлаб фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантириш мамлакатда амалга оширилаётган ўзгаришларнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантириш - амалга оширилаётган барча ислоҳотлар муваффақиятининг муҳим омилларидан биридир. .

Фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияда белгилаб қўйилган ва бу фаолият “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонунлар билан тартибга солинган. Шу билан бирга, нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини ташкил этиш ва тартибга солувчи бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинган. Улар қаторида Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси,  “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги,  ва бошқа бир қатор қонунларни таъкидлаб ўтиш ўринлидир.

Умуман олганда, ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишдаги фуқаролик жамияти институтларининг роли ва аҳамиятини оширишга йўналтирилган 200 дан ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинган. Албатда қабул қилинган ҳарбир қонун фуқоралар ва жамият ҳаётида  алоҳида мазмун кашф этади. Бугунги ижтимоий ривожланиш ва хуқуқий муносабатларни тартибга солишга ойид  қабул қилиган қонунларларнинг аҳамияти беқиёсдир --  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 23 августдаги ПҚ-1602-сон «Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 10 мартдаги 57-сонли қарори билан тасдиқланган Нодавлат нотижорат

ташкилотларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга асосан :

 Ўзбекистон республикаси Адлия вазирининг буйруғи эьлон қилинди

1. Қуйидагилар:

Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот шакли .

Нодавлат нотижорат ташкилоти ҳудудий бўлинмасининг фаолияти тўғрисида ҳисобот .

Халқаро ва хорижий нодавлат нотижорат ташкилоти ваколатхонасининг/филиалининг фаолияти тўғрисида ҳисобот .

2. Мазкур буйруқни давлат рўйхатидан ўтказиш ва бу ҳақда Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш.  Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг давлат реестрига тегишли ёзув киритиш.

3. Жамоат, нодавлат нотижорат ва диний ташкилотлар ҳамда Қонун ҳужжатларини туркумлаш ва ҳуқуқий ахборот  мазкур идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатни барча манфаатдор шахсларга етказилиши ва «Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами» — «Собрание законодательства Республики Узбекистан»да нашр этилишини таъминлаш.Туғрисидаги

 Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга кирди.

( мазкур буйруқнинг тўлиқ матни билан Адлия вазирлигинг сайтларида танишишингиз мумкин )

,Ушбу қонун ости ҳужжати мамлакатимизда инсон ҳуқуқларининг ҳимоя қилиш ва рағбарлантириш билан шуғулланувчи алоҳида нодавлат ташкилотлари тармоғи ва давлат органлари ўртасидаги ҳамкорликка асосланган фаолиятни йўлга қўйилишини мустаҳкамлайди .

Таъкидлаш жоизки, “Ушбу қонун ҳужжатларида кўзланган асосий мақсад сифатида қуйидагиларга этибор қаратилмоғи лозим масалан    ННТ лари ҳамкорлигида  маҳаллий ёки ҳорижий тадбирларларни ўтказишда давлат мутасади ташкилотларининг ўрни ва маьсулиятини ҳис қилмасликнинг ҳеч ҳам иложи йўқ кўп ҳолларда ўтказилиши керак бўлган тадбирларни ташкил қилишда тегишли давлат органларининг кумаги яққол сезилиб туради шундай экан ушбу қонун ҳужжати ННТларининг давлат ташкилотлари билан ҳамкорлигини ва тизимдаги ижтимоий фаолиятининг барқарорлигини таминлайди.  

Бундан кўзланган асосий мақсад мамлакатимизни янада демократлаштиришда,  фуқаролик жамияти институтларини аҳамиятини юксалтириш, уларнинг ҳуқуқий эркинликларини таъминлашдан иборат. Фақатгина эркин, молиявий жиҳатдан мустақил фуқаролик жамияти институтларигина ўз олдиларида турган масалаларни ҳал эта олади.   

Президентимизнинг 2010 йил 12 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” номли маърузасида давлат дастурларини амалга оширишда нодавлат нотижорат ташкилотлар иштирокининг ҳуқуқий асослари масаласига алоҳида ўрин берилганки, бунинг ижтимоий жиҳатдан аҳамияти катта. Шунингдек, мамлакатимизда ўтказилаётган ислоҳотларнинг самарадорлиги ва очиқ-ойдинлигини таъминлашда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ролини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилган.

 

Ушбу қонунлар нодавлат нотижорат ташкилотларнинг давлат тузилмалари билан ҳамкорлиги доирасини, ҳуқуқий ташкилий механизмларини, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурини амалга оширишдаги ҳамкорлик масаласини белгилаб беради ва гуманитар муаммолар ечимини, аҳолини турли қатламлари ҳуқуқини, эркинлигини, манфаатларини ҳимоя қилишда ҳамда давлат ҳокимиятлари органлари томонидан қонуний ҳужжатлар ижросини назорат қилишнинг тизимли ҳуқуқий механизмларини жамият томонидан бошқарувни, фуқаролик жамияти институтларини, жамоатчилик назоратини тури, шаклларини ва жамоатчилик назоратининг субъектларини, назорат предметини, унинг амалга оширишдаги ҳуқуқий механизмларини аниқлаб беради.  

Демократик янгиланишлар сари олиб борилаётган ислоҳотлар, кўрилаётган чора-тадбирлар ва мамлакатни мадернизациялаш шарофати натижасида бугунги кунда республикамизнинг нодавлат нотижорат ташкилотлари, қаторида Ўзбекистон Ҳакамлик судлари Ассоциацияси ҳам ҳуқуқий ислоҳатлар борасида қабул қилинаёган қонун ва имтёзлардан фойдаланиш билан бир қаторда фаолияти давомидаги ижтимоий муносабатларда юзага келаётган ва бази бир ҳуқуқий ечимларга эҳтиж сезаётган бир пайитда ушбу қонунинг кучга киритилиши айни муддао булди десак муболаға булмайди.        

Ишонч билан айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида нодавлат нотижорат ташкилотлар самарали фаолият олиб бориши учун барча ҳуқуқий асослар мавжуд. Бугунги саъй-ҳаракатлар, қонунчилик асосини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар, пировардида, ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамиятини шакллантириш ҳамда ривожлантиришдек эзгу мақсадларимизни рўёбга чиқишининг энг муҳим гаровидир   

 

                 Ўзбекистон Ҳакамлик судлари Ассоциацияси

                  Матбуот хизмати 

АТСУ принимает участие во множестве государственных и международных грантовых проектах таких организаций как ОБСЕ, JICA, Friedrich Ebert и местных государственных организаций.